Oedeemtherapie/

 

Oedeemtherapie

Wanneer er schade is aan het lymfe- of bloedvatenstelsel, kan vocht lang blijven zitten. Om oedeem te verminderen en het lichaam te helpen het overtollige vocht te verwijderen zijn er verschillende behandelmethoden geschikt. Bij de totale behandeling worden vaak meerdere behandelmethoden toegepast. Tezamen vormen ze oedeemtherapie.

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een techniek waarbij de huidtherapeut probeert, door een zachte pompende beweging, de vochtopname door de lymfvaten te stimuleren en het functioneren van goede vaten te bevorderen. Met specifieke handgrepen wordt de eigen beweeglijkheid  van het lymfvatensysteem geactiveerd en gestimuleerd wat de afvoermogelijkheden van lymfe doet vergroten. Hierdoor kan er meer lymfe worden afgevoerd.

Zwachtelen

Het hoofddoel van zwachtelen is het reduceren van oedeem, zodat het aangedane gebied weer een stabiele omvang krijgt. Door het aanleggen van zwachtels wordt van buitenaf een continue druk gegeven. Deze druk gaat het uittreden van vocht tegen en ondersteunt de afvoer van lymfe. Een ander gunstig effect is dat de 'spierpomp' beter werkt. Door de tegendruk van het verband, drukken kleine spierbewegingen, het onderhuidse weefsel en de huid steeds tegen het verband aan. Elke spierbeweging werkt dan als een soort pomp. Veel lichaamsbeweging heeft daarom een ondersteunend effect op de zwachtels.

Therapeutische elastische kousen

Therapeutische elastische kousen helpen om een vochtophoping (oedeem) te bestrijden of venen te ondersteunen om de doorstroming van het bloed te bevorderen. Door de druk van buitenaf wordt de stroomsnelheid naar het hart verhoogd en stuwing in de aders voorkomen. In samenhang met het activeren van spieren, verhinderen kousen zo de verdere ontwikkeling van vaataandoeningen.

Lymfetaping

Lymfetaping wordt toegepast als aanvullende behandeling bij oedeemtherapie. Met een speciale techniek, waarbij de huid op spanning wordt gebracht voordat de tape wordt aangebracht, ontstaan op het moment dat de gerekte weefsels in hun oorspronkelijke positie terugkeren, golven in de huid. Hierdoor wordt de huid iets opgetild waardoor de druk vermindert in de onderliggende ruimte.
Daardoor ontstaat er onder de huid een verbeterde circulatie van bloed en lymfe. Dit komt het genezingsproces ten goede. Ook wordt door de liftende werking de druk op de  zenuwuiteinden vermindert. Omdat de tape enkele dagen kan blijven zitten, kan het 24 uur per dag zijn werk doen.

Lymfapress

De lymfapress is een apparaat dat bestaat uit een luchtpomp, aangesloten op een been- of armmanchet. De manchet is rondom voorzien van luchtkamers. Het apparaat pompt volgens een ingesteld programma lucht door de luchtkamers, wat drukgolven veroorzaakt. Deze drukgolven geven een masserend effect, zodat het lymfevocht richting het hart wordt gemasseerd.

Deep oscillationOedeemtherapie/

De deep oscillation is binnen onze praktijk een relatief nieuwe behandelmethode.
Met elektrostatische impulsen zorgt de deep oscillation voor trillingen op celniveau. Hierdoor wordt stilstaand weefsel in beweging gebracht. Er kan met weinig druk gewerkt worden omdat de therapeutische werking van binnenuit gebeurd. De elektrostatische impulsen creëren een aangename diep effectieve trilling in de huid, bindweefsel, vetweefsel, spieren, bloed- en lymfevaten die tot een diepte van 8cm gaat.

Met de deep oscillation kan er gewerkt worden in combinatie met Manuele Lymfdrainage door middel van beide handen of applicator. Het therapeutisch effect van de deep oscillation vindt plaats via de huid en het onderhuids bindweefsel en werkt door in het dieper gelegen spierweefsel. Het apparaat heeft geen huidbelastende bijwerkingen en is volkomen pijnloos.

Er zijn significante resultaten bekend in oedeemreductie en pijnreductie, bij wondheling en acute trauma’s. De trilling van het statische veld is een lichaamseigen trilling waardoor deze door de cellen makkelijker geaccepteerd wordt.

Voor oedeem patiënten heeft de deep oscillation een zeer grote toegevoegde waarde, doordat fibroseweefsel losser wordt gemaakt en pijn aanzienlijk wordt gereduceerd.

Effect van deep oscillation in combinatie met manuele lymfdrainage:Oedeemtherapie/
- Oedeem vermindering;
- Pijn afname;
- Ontstekingsremmend;
- Effectbevordering van wondgenezing;
- Vermindering van fibrose(=verharding van het weefsel);
- Vermindering van roodheid;
- Littekens;
- Bevordering van de kwaliteit van de huid.

De behandeling met de deep oscillation wordt meestal gecombineerd met Manuele Lymfdrainage, Pneumatische compressietherapie(lymfapress) of lymfetaping.

Vergoeding oedeemtherapie

Oedeemtherapie valt onder de aanvullende verzekering. Dit houdt in dat de eerste 20 behandelingen daaruit vergoed worden en dus buiten de basisverzekering vallen. Afhankelijk van hoe toereikend uw aanvullende verzekering is, worden de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer van te voren bij uw eigen ziektekostenverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt.